Casa

Estructures de fusta

loading...

FUPICSA empresa dedicada a la fabricació i distribució de cobertes teulades estructures pèrgoles i porxos de fusta. La nostra oficina tècnica, conjuntament amb maquinària de control numèric, equip professional de muntatge i serveis addicionals de tractament i acabats ens permeten oferir un servei integral en el . Solucions en fusta laminada encolada. Hi ha moltes raons per construir en fusta.

Disseny, fabricació i muntatge de cobertes, teulades i estructures de fusta.

CONSTRUCCIÓ DE COBERTES I TEULATS. Característiques físiques i químiques del material. Tipologies estructures de fusta.

Comprovacions de deformacions: E. Al servei dels professionals de la construcció. Estructures de fusta per a la construcció entreu. Aquest fet ens permet ser un referent a les nostres comarques.

Per això ens presenta una solució per preservar-les amb seguretat. Ignitor ha desenvolupat un vernís i una pintura intumescents que permeten protegir bigues . Així mateix, pretenem resoldre qualsevol dubte que puguin tenir sobre qualsevol dels productes o serveis que els oferim i adequar en tot moment a les seves necessitats. Càlcul estructural en fusta, ferro o formigó.

Els projectes amb bigues de fusta laminada- encolada permeten construir grans arcades. La fusta la produïxen i utilitzen les plantes amb fins estructurals, perquè resulta ser un material estructuralment efectiu, per aquesta característica és utilitzada àmpliament pels humans. Nèstor Piris – Arquitecte (Egoin). Resistents a la intemperie. Els elements portants de fusta , constituïts normalment per taulons o rodons de fusta , massissos o laminats, poden ser protegits contra el foc, mitjançant sistemes translúcids o transparents, com els vernissos o bé per sistemes opacs com plaques rígides, panells de llana de roca o projectat de morter.

Les cintres o xíndries eren els bastiments amb què es donava forma als arcs. Distribuidor oficial de velux. Les tècniques emprades per la construcció tradicional són diverses (fotografies inferiors). Som tres generacions dedicades al art de la construcció amb fusta. Crear estructures de fusta que esdevindran llars, llars en les quals alguna persona, alguna familia farà la seva vida.

Conoce su facturación, sector de activida CIF y número de teléfono.

Por favor asegúrese de introducir la información requerida. Los comentarios serán moderados y se pondrá un nofollow a todos los enlaces introducidos. Establiments de ocupats o més, 6 4 65. Vendes netes de productes, 631. Banc de preus i plecs BEDEC – materials – materials per a estructures – materials de fusta per a estructures – elements auxiliars per a estructures de fusta – index.

OBJECTE: Validar les mesures correctores alternatives als sistemes de protecció passiva convencionals, en estructures de fusta en edificis existents quan el grau de resistència al foc de la mateixa, es inferior al requerit en la exigència bàsica DB. APROFITAMENT DE LA FUSTA : FUSTA MASSISSA I DERIVATS. ESTRUCTURES BÀSIQUES DE FUSTA. SINGULARITATS DE LA FUSTA.

CARACTERITZACIÓ FÍSICA I MECÀNICA.

loading...
Comments Off on Estructures de fusta